KROVNI NOSAČI I BOXOVI, PROIZVOĐAČ VOZILA: ALFA ROMEO